Turkey

Posted by on Mar 16, 2012 in Partners | 0 comments


Sayın ziyaretçi;

 

iSIMPLY proje ortakları, yeni ve yaratıcı bir fikir olan “Sosyal medya araçlarını kullanarak öğrenme” sürecinden yararlanmak üzere sizlere hoş geldiniz demektedir.

 

Eğitim, işletmecilik, toplumsal, teknoloji ve mali konularda, günlük yaşamda önemli değişimler yaşayan AB için, E-öğrenme, E-eğitim ve yaşam boyu öğrenim öncelikli konular olmuştur. Web 2.0 ortamının gelişmesi, öğrenme, yaratıcı olma ve bunları paylaşma biçimlerini değiştirdiği gibi nasıl sosyalleşeceğimizi, günlük iş yaşamına ilişkin faaliyetlerin online (çevrimiçi) olarak nasıl yapılacağını da göstermektedir. Bütün bunlara rağmen, öğrenme süreci henüz bilgi iletişim teknolojilerdeki hızlı değişime ayak uyduracak düzeyde değildir.

 

iSIMPLY, sosyal medya paylaşım süreçlerinin ve uygulamalarının anlaşılması ve modellenmesine yönelik araçların ve ortamın gelecekte öğrenim aracı olarak kullanılabilmesi amacıyla ilk adımı atmayı amaçlamaktadır. Çok miktarda ve her gün artan sosyal tabanlı bilgi üreten böyle bir ortam bu tür bir öğrenme sürecinin kullanılması ve geliştirilmesini sağlayabilir ve hatta (eğitim kurumları, örgütler, işletmeler vb.) formel yapılar arasına katabilir. İlgili dergiler, bilgi iletişim teknolojileri alanındaki incelemeler ve tartışmalar bu yaklaşımın tamamen yeni bir yaklaşım olduğunu göstermektedir.

 

Yenilikçilik özelliği;

 • Sosyal ağlarla birleşen sosyal medya pedagoji modeli kullanıcıları bizzat içerik oluşturan bireyler haline getirecektir,
 • Kullanıcıların önceden tasarlanmış şablonları kullanarak  aktif katılımı onların birer içerik yazarı olmalarını sağlayacaktır,
 • Eğitim ve öğretim yöntemlerinin daha iyi açıklanmasıyla informel öğrenme yaklaşımları üzerinde etkili olacaktır,
 • Odak noktası eğitim alan kişi tarafından yönetilen eğitim süreçleridir,
 • Yeni bir alan olan sosyal medya pazarlamasının seçilmesinin nedeni sosyal ihtiyaçlara yönelik (iş hayatı ile öğrenme süreçlerinin ilişkilendirilmesi) alternatif eğitim araçlara olan ihtiyaçlardır,
 • Diğer sektörlerde ve alanlarda da bu yöntemler kullanılabilecektir.

 

Ne yararlar sağlayabilirsiniz;

 • Bir sosyal iletişim ağı içinde eğitim içeriği yazarı olabilirsiniz,
 • Sosyal medya öğrenme modeli ile ilgili pilot uygulamalara katılabilir modeli kullanabilirisiniz,
 • Eğitim materyali hazırlamasını öğrenebilirisiniz,
 • Sosyal medya kullanımı konusunda yeteneklerinizi geliştirebilir, uzmanlaşabilirisiniz,
 • Kullanıcıların etkileşimi ve eğitimi için geliştirilecek sosyal medya işbirliği modelini online olarak bir kullanıcı topluluğu içinde yer alarak kullanabilirisiniz,
 • Öğrendiklerinizi uygulama olanağı bulabilirisiniz.

 

Bize katılmayı düşünüyorsanız lütfen bu web sitesinde belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak üye olunuz.