Posts Tagged "e-learning"

France

Posted by on Mar 15, 2012 in Partners | 0 comments

Cher visiteur,

 

Les partenaires du projet iSimply vous encouragent à les rejoindre pour vous former en utilisant les réseaux sociaux.

 

L’e-learning pour la formation tout au long de la vie est l’une des priorités de l’Union européenne pour s’adapter aux changements techniques et sociaux dans l’éducation et le monde professionnel.

 

Le développement du Web 2.0 transforme la manière dont nous pouvons apprendre, créer et partager nos connaissances, mais aussi socialiser et développer nos activités professionnelles. Les formations formelles ne bénéficient pas encore suffisamment de ces évolutions.

 

iSimply vous permet de comprendre et de modéliser les processus et les pratiques de la participation aux réseaux sociaux. iSimply établit les fondations pour apprendre en se servant de ces outils et exploiter l’information collective produite quotidiennement. iSimply veut tester, valider et évaluer ces ressources formatives pour les inclure dans les processus d’éducation formels et non formels, en centre de formation ou en entreprise.

 

Dimension innovante :

 • Modélisation d’une pédagogie exploitant les réseaux sociaux et le savoir produit par les participants.
 • La mise en place d’un parcours progressif permettant de valoriser le contenu participatif.
 • L’extraction de méthodes de formation et d’apprentissage et leur intégration dans les approches non formelles et informelles.
 • L’élaboration de parcours centrés sur les apprenants.
 • Une expérimentation sur un secteur particulier, le marketing par les réseaux sociaux. C’est une discipline nouvelle qui a besoin de solutions de formation alternatives fortement connectées au milieu du travail.
 • iSimply prévoit un transfert vers d’autres secteurs.

 

Vous pourrez ainsi :

 • bénéficier  d’un réseau social dans lequel vous serez vous même producteur de ressources formatives ;
 • participer à l’expérimentation pour élaborer un modèle d’apprentissage basé sur les réseaux sociaux. ;
 • apprendre à valoriser les ressources formatives que vous produisez ;
 • développer vos compétences dans l’utilisation des réseaux sociaux ;
 • participer à une communauté d’apprentissage collaboratif en ligne ;
 • appliquer vos acquis.

 

Pour participer, inscrivez-vous sur la page de contact du site.

Read More

Denmark

Posted by on Mar 15, 2012 in Partners | 0 comments

Kære gæst

 

iSIMPLYs partnerskabsprojekt vil gerne invitere dig til at deltage og drage fordel af den nye og innovative idé om at lære gennem brugen af sociale medier.

 

Efterhånden som vi gennemgår store forandringer inden for uddannelsesmæssige, forretningsmæssige, teknologiske og økonomiske aspekter i vores hverdag, bliver e-learning, e-træning og LLL prioriteret højt af EU. Udbredelsen af web 2.0 har ændret den måde hvorpå vi lærer, udvikler og deler viden og ikke mindst, hvordan vi socialiserer og gør forretning online. På trods af det, har feltet omkring læring ikke formået at følge med de løbende ændringer i ICT.

 

iSIMPLY vil gerne tage de første skridt imod at forstå og udforme de processer og fremgangsmåder inden for sociale medier, der skal til for at skabe et grundlag for fremtidig læring igennem disse værktøjer, og som gør det muligt at udnytte den enorme mængde af social baseret information, der dagligt bliver produceret. Det vil bidrage til at validere og evaluere denne form for læring og tilmed integrere det i formelle processer (uddannelsesinstitutioner, organisationer, virksomheder etc.). Undersøgelser i relaterede magasiner, online, ICT og uddannelsesjournaler osv. viser, at denne fremgangsmåde er fuldstændig uafprøvet.

 

Projektets innovative karakteristika er følgende:

 • Udformning af en social medie pædagogik, som overføres til et socialt netværk, hvor brugerne selv generer indhold.
 • En vej til brugerrettighedsudvikling, hvor brugerne kan avancere til at blive forfattere af indholdet ved at anvende allerede designede templates.
 • Sammenfatte en trænings- og undervisningsmetodologi, som yderligere kan uddybes og overføres til uformelle læringsmetoder.
 • Målrettet en sektor som social media marketing, der er ny og har brug for alternative træningsløsninger målrettet de aktuelle sociale behov (brobygning mellem arbejde og uddannelse).
 • Muligheden for at overføre projektet til andre sektorer.

 

Du vil kunne drage fordel af følgende:

 • Et socialt netværk, hvor du kan blive forfatter af træningsindhold.
 • Deltage i pilotprojektet og gøre brug af en social medie læringsmodel.
 • Lære hvordan du udarbejder træningsmateriale.
 • Udvikle færdigheder og kompetencer til at arbejde med sociale medier
 • Et online læringssamfund, der vil benytte den fælles sociale medie model til brugernes interaktioner og træning.
 • Muligheden for at anvende det, du har lært.

 

Hvis du ønsker du at tilmelde dig projektet, så kontakt os venligst via kontaktformularen, der findes på vores website under ’kontakt’.

Read More