Denmark

Posted by on Mar 15, 2012 in Partners | 0 comments


Kære gæst

 

iSIMPLYs partnerskabsprojekt vil gerne invitere dig til at deltage og drage fordel af den nye og innovative idé om at lære gennem brugen af sociale medier.

 

Efterhånden som vi gennemgår store forandringer inden for uddannelsesmæssige, forretningsmæssige, teknologiske og økonomiske aspekter i vores hverdag, bliver e-learning, e-træning og LLL prioriteret højt af EU. Udbredelsen af web 2.0 har ændret den måde hvorpå vi lærer, udvikler og deler viden og ikke mindst, hvordan vi socialiserer og gør forretning online. På trods af det, har feltet omkring læring ikke formået at følge med de løbende ændringer i ICT.

 

iSIMPLY vil gerne tage de første skridt imod at forstå og udforme de processer og fremgangsmåder inden for sociale medier, der skal til for at skabe et grundlag for fremtidig læring igennem disse værktøjer, og som gør det muligt at udnytte den enorme mængde af social baseret information, der dagligt bliver produceret. Det vil bidrage til at validere og evaluere denne form for læring og tilmed integrere det i formelle processer (uddannelsesinstitutioner, organisationer, virksomheder etc.). Undersøgelser i relaterede magasiner, online, ICT og uddannelsesjournaler osv. viser, at denne fremgangsmåde er fuldstændig uafprøvet.

 

Projektets innovative karakteristika er følgende:

 • Udformning af en social medie pædagogik, som overføres til et socialt netværk, hvor brugerne selv generer indhold.
 • En vej til brugerrettighedsudvikling, hvor brugerne kan avancere til at blive forfattere af indholdet ved at anvende allerede designede templates.
 • Sammenfatte en trænings- og undervisningsmetodologi, som yderligere kan uddybes og overføres til uformelle læringsmetoder.
 • Målrettet en sektor som social media marketing, der er ny og har brug for alternative træningsløsninger målrettet de aktuelle sociale behov (brobygning mellem arbejde og uddannelse).
 • Muligheden for at overføre projektet til andre sektorer.

 

Du vil kunne drage fordel af følgende:

 • Et socialt netværk, hvor du kan blive forfatter af træningsindhold.
 • Deltage i pilotprojektet og gøre brug af en social medie læringsmodel.
 • Lære hvordan du udarbejder træningsmateriale.
 • Udvikle færdigheder og kompetencer til at arbejde med sociale medier
 • Et online læringssamfund, der vil benytte den fælles sociale medie model til brugernes interaktioner og træning.
 • Muligheden for at anvende det, du har lært.

 

Hvis du ønsker du at tilmelde dig projektet, så kontakt os venligst via kontaktformularen, der findes på vores website under ’kontakt’.